Giỏ hàng của bạn 0 sản phẩm


Hỗ trợ trực tuyếnHo tro truc tuyen
Hà nội KD1
090.222.3456

Ho tro truc tuyen
Hà nội KD2
04.35.20.20.20
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 19
Lượt truy cập 2827543
ĐIỀU HÒA HITACHI
Điều hòa Hitachi 2 chiều INVERTER RAS/RAC X24CX -24000BTU

RAS/RAC X24CX

26.400.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 2 chiều INVERTER RAS/RAC X18CX -18000BTU

RAS/RAC X24CX

19.830.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 2 chiều INVERTER RAS/RAC X13CX -13000BTU

RAS/RAC X24CX

14.670.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 2 chiều RAS/RAC 18CH7 -18000BTU

RAS/RAC 18CH7

14.930.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 2 chiều RAS/RAC 14CH7 -14000BTU

RAS/RAC 14CH7

14.000.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 2 chiều RAS/RAC 09CH7 -9000BTU

RAS/RAC 09CH7

8.650.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC 13CE9G -13000BTU

RAS/RAC 13CE9G

9.300.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC S13CX -13000BTU

RAS/RAC S13CX

9.300.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC S10CX -10000BTU

RAS/RAC S10CX

8.020.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC 24C9G -24000BTU

RAS/RAC 24C9G

16.730.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC 18C9G -18000BTU

RAS/RAC 18C9G

12.530.000 VNĐ 0 VNĐ

Điều hòa Hitachi 1 chiều RAS/RAC 13CX -13000BTU

RAS/RAC 13CX

8.170.000 VNĐ 0 VNĐ